Абітурієнту

ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет математики та інформатики

Галузь знань 11 – “Математика та статистика”

Спеціальність 112 – “Статистика”

 

Рівень вищої освіти Бакалавр Магістр Доктор філософії (PhD)
Спеціальність Статистика Статистика Математика
Освітня програма Статистика Прикладна та теоретична статистика
Кваліфікації Блок 1 (прикладна статистика)

Стажист-дослідник (в галузі статистики)

Блок 2 (теорія ймовірностей та математична статистика)

Стажист-дослідник (в галузі математики)

Статистик Доктор філософії
Можливі первинні посади Статистик, асистент актуарія, асистент математика, асистент економіста-статистика, викладач стажист, аналітик консолідованої інформації;

аналітик баз даних.

Статистик, математик, фінансовий та актуарний аналітик, експерт з ризику, економіст-статистик, науковий співробітник, викладач економіко-математичних дисциплін Статистик, математик, аналітик,  науковий співробітник, викладач
Академічні можливості Магістерські програми:

·       Прикладна та теоретична статистика

·       Фінансова та актуарна математика

Аспірантура

за спеціальністями:

·        Математика

·         Статистика