Slobodyian

Слободян Світлана Ярославівна – доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника у 2004 р. за спеціальністю “Математика”. В 2008 році здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю “Теорія ймовірностей та математична статистика”. Тема дисертації “Граничні теореми для числа розв’язків систем нелінійних випадкових рівнянь”. Читає дисципліни: теорія ймовірностей та математична статистика, комп’ютерна статистика.