Кашуба Григорій Іванович – асистент, закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника у 2002 р. за спеціальністю “Математика”, аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка. Працює над кандидатською дисертацією на тему “Категорні та теоретико-логічні властивості класів кільцевих об’єктів з диференціюванням”. Читає курс вища математика, основи вищої математики, теорія ймовірностей.