Никифорчин Ірина Володимирівна – доцент, закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “математика”. В 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Економіко-математична моделювання процесу розвитка малих підприємств” за спеціальністю “Економіко-математичне моделювання”. Наукові інтереси: стохастичне моделювання економічних процесів, теорія прийняття рішень. Викладає дисципліни: фінансова та актуарна математика, математична економіка, економетрія, теорія ймовірностей і математична статистика, спецкурси — фінансові обчислення, основи теорії соціального вибору.