Осипчук Михайло Михайлович  – доцент, закінчив Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка в 1990 р., спеціальність “Математика”. Навчався в аспірантурі при кафедрі теорії ймовірностей та математичної статистики цього ж університету. Захистивши у 1993 р. дисертацію на тему “Побудова дифузійних процесів з нерегулярними коефіцієнтами та дослідження їх властивостей”, здобув вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 — “теорія ймовірностей та математична статистика”.

Читає курси: теорія ймовірностей, математична статистика, терія випадкових процесів, спеціальні курси: багатовимірний статистичний аналіз, аналіз часових рядів, спеціальні статистичні методи.