Шевчук Роман Володимирович – закінчив механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2010 р., за спеціальністю “Математика” Навчався в аспірантур цього ж університету, захистивши у 2014 р. кандидатську дисертацію на тему “Дифузійні процеси і нелокальні задачі для параболічних рівнянь”. Читає курси: Теорія ймовірностей, Математична статистика, Комп’ютерна статистика, Непараметрична статистика, Розробка статистичного програмного забезпечення.