Кульчицька Наталія Володимирівна – доцент, закінчила Івано-Франківський педагогічний інститут ім.Василя Стефаника у 1989 р. за спецiальнiстю “Математика і фізика” та у 1998 р. за спецiальнiстю “Психологія. Практична психологія в галузі освіти”.  Навчалась в аспiрантурі при Українському державному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова. Захистила у 1992 р. кандидатську дисертацiю на тему “Вивчення стереометрії в старшій школі в умовах використання засобів НІТ” . Читає курси: методика викладання математики, математичні методи в психології, теорія ймовірностей та математична статистика.

 

 

Студентам

http://personal.pu.if.ua/depart/nataliia.kulchytska/ua/7198/