Історія

В 2005 році в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника було відкрито спеціальність “Статистика”. За рішенням Вченої ради університету 01.06.2006 року в структурі факультету математики та інформатики створено кафедру статистики і вищої математики. Викладачами кафедри стали доценти кандидат педагогічних наук Кульчицька Н.В., кандидат фізико-математичних наук Перкатюк І.Й. та асистенти Кашуба Г.І., Копорх К.М. Завідувачем кафедри обрано доцента, кандидата фізико-математичних наук Осипчука М.М.

В 2008 році склад кафедри поповнили випускники аспірантури Київського національного університетту кандидати фізико-математичних наук Слободян С.Я. та Слободян М.В. На посаду доцента кафедри прийнята кандидат економічних наук Никифорчин І.В., яка значно покращила можливості кафедри у викладанні блоку дисциплін економічного та актуарного спрямування.

На факультеті математики та інформатики кафедра є випусковою для напряму підготовки 6.040205 “статистика” (освітнього рівня бакалавр) та магістерської програми 8.04020501 “прикладна та теоретична статистика”.