Вас вітає кафедра статистики і вищої математики

Галузь знань –11 “Математика та статистика”, Спеціальність  – 112 “Статистика”.

 

Під терміном “Статистика” останнім часом все частіше заради скорочення стали розуміти термін “математична статистика”. Математична статистика – розділ математики, присвячений математичним методам систематизації, обробки і використання статистичних даних для наукових і практичних висновків.

Коло застосувань методів статистики надзвичайно широке. Ось деякі приклади важливих статистичних задач:

  • ведуться спостереження за рухомим об’єктом (наприклад, літаком, ракетою); треба “найбільш правильно” спрогнозувати його положення в певний наступний момент часу;
  • спостерігають за розвитком епідемії, а треба дати прогноз її розвитку в майбутньому;
  • підраховують кількість бракованих виробів у випадково обраних партіях із великої партії виробів; треба “оцінити” справжню кількість бракованих виробів у всій партії;
  • проводиться соціологічне опитування великої групи виборців; треба дати прогноз наслідків виборів;
  • багато раз вимірюється певна фізична величина з певними похибками; треба “найбільш правильно” оцінити її істинне значення.

 

Треба зазначити, що найбільш важливою сферою застосувань статистики нині, безперечно, є економіка. Ось деякі приклади актуальних задач:

  • як, маючи економічні дані, зроблені, звичайно, при наявності випадкових збурень, спрогнозувати наступний розвиток економіки;
  • страхова компанія тривалий час веде спостереження за розмірами страхових виплат; як встановити “оптимальну” ціну страхового поліса чи розробити стратегію страхування так, щоб компанія не збанкрутувала (подібні задачі відносять до так званої актуарної (страхової) математики);
  • ведуться спостереження з курсами певних валют чи цінних паперів; як дати прогноз курсів в певний наступний момент часу, враховуючи дію випадкових факторів (подібні задачі відносять до розділу статистики, який називають тепер “фінансова математика”).

 

Актуальні проблеми сучасної економіки, статистики, актуарної та фінансової математики вимагають для свого розв’язання вільного володіння математичним апаратом, який вивчають лише на математичних факультетах університетів. Професія статистика – одна з найпрестижніших та високооплачуваних в загальновідомій практиці розвинутих країн світу.

На факультеті математики та інформатики ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” є всі умови для повноцінної підготовки фахівців зі статистики (включаючи  математичної економіки, актуарної та фінансової математики).

Фахівці спеціальності “Статистика” працюють статистиками, системними аналітиками, фінансовими та актуарними аналітиками, експертами з ризику, менеджерами, спеціалістами з IT-технологій, та, за умови здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”, науковими співробітниками, викладачами статистики, стохастики та математики в різноманітних державних та комерційних організаціях.